Zásady zpracování osobních údajů
a souborů cookies

Jsme společnost OK Home s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 10200 Praha 10, IČ 28776160, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 26657 a jsme správcem Vašich osobních údajů.

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek www.domacialarm.cz zpracováváme některé osobní údaje. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1. Zpracování osobních údajů

1.1 Zpracování osobních údajů v případě použití poptávkového formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte:

  • jméno a příjmení
  • telefon a e-mail
  • název společnosti a IČ
  • obec a PSČ

Z jakého důvodu?

Abychom Vás mohli kontaktovat pro případné doplnění informací a zaslat cenovou nabídku včetně výpočtu dopravy a správné sazby daně.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše data budeme zpracovávat nejdéle dva roky od naší poslední komunikace.

1.2 Zpracování osobních údajů v případě realizace zakázky

Pokud proběhne realizace domluvené zakázky, budeme pracovat s těmito osobními údaji, které nám sdělíte:

  • jména, příjmení a oslovení kontaktních osob
  • telefony a e-maily kontaktních osob
  • fakturační údaje, tj. název společnosti a její kompletní identifikační údaje, jako je adresa, IČ a DIČ
  • ulice, číslo popisné / orientační / parcelní, obec, PSČ a GPS souřadnice místa realizace

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovávat, abychom splnili naše zákonné povinnosti, jako jsou účetní a daňové účely, či vyřízení reklamací. S použitím kontaktních údajů s Vámi budeme také komunikovat ohledně stavu systémů, pravidelných servisů nebo Vašich dotazů.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté pět let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

2. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

Vaše osobní údaje zpracovávají pouze naši zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Osobní údaje zpracováváme výhradně na území Evropské unie.

3. Co byste dále měli vědět?

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@domacialarm.cz, nebo zavolejte na telefon +420 725 44 33 66.

4. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku, nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Na těchto webových stránkách používáme pouze tzv. nezbytné cookies (jsou zapotřebí k provozu webových stránek), které umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Používané soubory cookies:

  • Technický název DA_SESSID, vydavatel domacialarm.cz, relační session

5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat, nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování. Můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2024